Sådan virker det

Vindeby Vandforsyning er forpligtiget til at have et varslingssystem, baseret på udsendelse af SMS til alle forbruger.

Systemet skal anvendes ved varsling, beredskabs meddelelser og lignende.

Vindeby Vandforsyning har et system, der udsender SMS, via det offentlige mobil nr. oplysningssystem, 118.

Dette system, modtager oplysninger fra teleselskaber, om nr. og adr.

Vindeby Vandforsyning kan ikke ændre eller tilmelde mobil nr. i systemet, det skal bruger selv gøre, ved et aktivt valg.

Du finder SMS-service her.

Her kan man tilmelde og afmelde et mobil nr. Der udsendes en PIN kode til det mobil nr. der ønsket ændret, denne PIN kode skal indtastes på hjemmesiden, hvorefter den ønskede rettelse er gemt.