Vision og politik

Vindeby Vandforsyning, vision og politik
Vindeby Vandforsyning er drikkevands forsyningsselskab for store dele af Tåsinge. Herudover, håndterer Vindeby Vandforsyning store naturområder, skov og lignende.

Lokalt
Vindeby Vandforsyning arbejder for en sikker og god vandforsyning til det udstukne forsyningsområde, samt hele Tåsinge.

Vindeby Vandforsyning
Vindeby Vandforsyning vil gennem udbygning, modernisering og overvågning sikre, at anlæg og forsyning til alle tider er tidssvarende, og en sikker drikkevandsleverandør. Hvor det er muligt, sikres lokal forankring.

Økonomi
Vindeby Vandforsyning skal sikre en god økonomi, der giver mulighed for nødvendig udbygning, og vedligeholdelses-niveau. Det skal sikres, at der til stadighed er et fornuftigt dækningsbidrag, og en attraktiv forbrugsøkonomi.

Vindeby Vandforsyning skal via takstpolitikken, sikre et niveau, der gør selskabet attraktivt for forbrugerne.

Forbrug/natur
Anlæg og naturområder skal sikre et godt miljø, og vandforsyningen skal udføres og driftes bæredygtigt.

Generelt, skal der være et konstant fokus på forbrug af ressourcer. Vindeby Vandforsyning skal sikre, at forbrug af energi holdes på et ansvarligt niveau.

Grundvandssikring
Vindeby Vandforsyning vil tage aktivt del i grundvandssikring, i forbrugs orientering, og konstant sikre samfundsansvar for forsyningen. Vindeby Vandforsyning vil aktivt arbejde for grundvandssikring, til gavn for fremtidige generationer, her bla. skovrejsning, BNBO områders sikring.

Forbruger
Gennem dialog med forbruger, skal Vindeby Vandforsyning sikre, at selskabet kontinuerlig er et aktivt lokalt forsyningsselskab for Tåsinge.