Ansøgning om vand

Ansøgningsskemaet bruges ved

  • Vandstiks ledning
  • Vandinstallation
  • Jordledning
  • Diverse ændringer

Ved nytilslutning er det vigtigt, at du husker at medsende en grundplan med stikledningens placering. 

Tilslutning af vandinstallation 
Hent formularen her 

Ansøgningen (pdf-filen) udfyldes direkte på skærmen og gemmes på din computer, så du kan finde den igen.

Ansøgningen kan derefter printes og sendes direkte til Vindeby Vandforsyning med post eller den kan sendes som e-mail, husk at vedhæfte ansøgningen

Lejer / Boligforeninger
Hent formularen her

Generelle bestemmelser
- hent som .pdf-dokumenter nedenfor

Ansøgning om vand

Her kan du indsende din ansøgning om vand og grundplan med stikledningens placering. Bemærk kun et dokument ad gangen.