Kontrol og udskiftning af vandmålere

Vindeby Vandforsyning har i henhold til gældende lovgivning om kontrol af vandmålere et kontrolsystem baseret på stikprøvekontrol af målere. Formålet med kontrolsystemet er, at afregning af vandforbruget sker på betryggende og ensartede vilkår for den enkelte forbruger.

De vandmålere som monteres er alle typegodkendte og verificerede på fabrikken. Dette betyder, at målerne overholder myndighedernes krav og at målerne er testet på laboratorium.

Du har derfor god sikkerhed for, at den måler vi sætter op hos dig måler rigtigt når den bliver sat op. For at sikre, at målerne ikke på et senere tidspunkt måler forkert, fører vi løbende kontrol med vores målere i drift.

Du er altid velkommen til at få testet den opsatte vandmåler på et laboratorium, hvis du mener at vandmåleren måler forkert. Ligger målerens nøjagtighed udenfor det acceptable niveau, betaler vi for testen og regulerer dit forbrug. Ligger målerens nøjagtighed derimod indenfor det accepterede niveau, vil vi fremsende en regning for testen. Alle test udføres af et akkrediteret målerlaboratorium.

Skema til ejers anmodning om kontrol af vandmåler

Når din vandmåler skal udskiftes bliver du kontaktet af vandværket.

I vejledningen herunder kan du læse lidt om udskiftning af vandmålere. Du finder en printvenlig vejledning her.