Bestyrelsen

Bestyrelsens opgaver og ansvar:

Bestyrelsen arbejder for den bedst mulige drift af vandværket og en god prioritering af alle ressourcer. Naturligvis i overensstemmelse med lovgivningen på området. Bestyrelsen er valgt af andelshaverne og agerer derfor på deres vegne.


Opgavelisten omfatter blandt andet:

  • Arbejder efter vedtægterne

  • Udarbejdelse af forretningsprotokol i forbindelse med bestyrelsesmøder

  • Afholdelse af generalforsamling i overensstemmelse med vedtægterne

  • Sikring af en forsvarlig drift af vandværket
     
  • Sikre at gældende lovgivning overholdes

Lars Bo Jensen
Formand
Valgområde Vindeby
[email protected]
Mogens Dyhr
Næstformand
Valgområde Vindeby
[email protected]
Leon Sørensen
Bestyrelsesmedlem
Valgområde Vindeby
[email protected]
Niels Hansen
Bestyrelsesmedlem
Valgområde Vindeby
[email protected]
Steen Jørgensen
Bestyrelsesmedlem
Valgområde Troense
[email protected]
Jens Sørensen
Bestyrelsesmedlem
Valgområde Troense
[email protected]
John Christensen
Bestyrelsesmedlem
Valgområde Vindeby
[email protected]
BESTYRELSES-LOG IN
Kun for medlemmer af bestyrelsen
INTERN POST-SYSTEM
Kun for personalet på Vindeby Vandforsyning