Hvis uheldet er ude - sådan håndterer du kogeanbefalingen

Udgangspunktet er, at man ikke skal anvende forurenet vand, men ofte kan vandet bruges som anført herunder, selvom der er givet kogeanbefalinger.

Forsyningen til sygehuse/tandlægeklinikker, institutioner og lignende, må vurderes af embedslægen i hvert enkelt tilfælde. Løsningen afhænger af forureningens karakter og de reelle muligheder for forsyning fra nødforsyninger eller tankvogne.

Eksempler på situationer hvor man kan bruge forurenet vand, selv om der er givet kogeanbefalinger:

Madlavning           
Det forurenede drikkevand kan bruges til kogning af kartofler, spaghetti og lign. (hvis vandet ikke afgiver smag, lugt m.v. til fødevarerne), idet mikroorganismerne dræbes af kogningen.

Det forurenede vand må ikke anvendes til skylning af salat eller andre rå grøntsager, i stedet kan skylningen foretages med kogt vand. 

Personlig hygiejne               
Det forurenede vand vil ofte kunne benyttes til bruse- og karbadning, men man skal være opmærksom på, at børn ikke drikker vandet.

Anvendelse af forurenet vand til badning vil afhænge af vandets forureningsgrad.

Forurenet vand må ikke bruges til tandbørstning. Kogt vand kan anvendes. Proteser o. lig n. kan ofte renses ved at blive lagt i kogt vand. 

Opvask                 
Det forurenede drikkevand er ikke egnet til opvask i hånden, medmindre det har været kogt, idet det forurenede vand kan smitte via hænderne eller via genstande (indirekte kontaktsmitte). 

Tøjvask                
Det forurenede drikkevand kan anvendes til vask og maskinvask.

Rengøring            
Det forurenede vand kan bruges med almindeligt rengøringsmiddel til gulvvask og lign., men er ikke egnet til rengøring af køkkenborde, - skabe eller lign., medmindre det har været kogt.

Den anvendte rengøringsklud lægges til vask efter brug, eller der anvendes en engangsklud, der kasseres efter brug. 

Vanding               
Grøntsager, der indtages i rå tilstand, må ikke vandes med forurenet vand.