Vedligehold din installation

Følg denne chekliste, så er du mere sikker på at din installation vil være velfungerende i mange år.

  • Vandhane - husk at rense filteret jævnligt der hvor vandet kommer ud

  • Aflæs din vandmåler ofte og vær opmærksom på akut øget forbrug

  • Vandmåleren tilhører vandforsyningen og skal vedligeholdes af vandforsyningen. Det er vandforsyningens ansvar at vandmåleren funger.

  • Forbrugeren skal sikre, at der altid er adgang til vandmåleren.

  • Brønden skal altid være tydelig afmærket og må ikke være tildækket af f.eks. flisebelægning

  • Jo tidligere du sætter ind overfor en nedslidt vandinstallation med tærrede rør, jo billigere er der for dig som forbruger, både økonomisk og sundhedsmæssigt


Vedr., besøg af vandværket, ved manglende vand, manglende tryk eller lignende
.

Som forbruger skal man kontakte sin VVS er for fejlfinding.

Ønsker forbrugeren alligevel, at vi kommer, vil vi fakturer kunden for besøget, hvis fejl eller mangler er i egen installation.

Minimum gebyr er 750.- kr. excl moms.  ellers efter kostpris.

Viser det sig, at årsagen skyldes fejl i vandforsyningens anlæg, kan kundens VVS’er fakturer en besøgstime til Vandforsyningen.

Her skal VVS er, anmode om et rekvisitions nr. fra Vandforsyningen.

Er faktura ikke påført rekv. nr. dækkes den ikke.

VVF dækker ikke materialer.