Vedligehold din installation

Følg denne chekliste, så er du mere sikker på at din installation vil være velfungerende i mange år.

  • Vandhane - husk at rense filteret jævnligt der hvor vandet kommer ud

  • Aflæs din vandmåler ofte og vær opmærksom på akut øget forbrug

  • Vandmåleren tilhører vandforsyningen og skal vedligeholdes af vandforsyningen. Det er vandforsyningens ansvar at vandmåleren funger.

  • Forbrugeren skal sikre, at der altid er adgang til vandmåleren.

  • Brønden skal altid være tydelig afmærket og må ikke være tildækket af f.eks. flisebelægning

  • Jo tidligere du sætter ind overfor en nedslidt vandinstallation med tærrede rør, jo billigere er der for dig som forbruger, både økonomisk og sundhedsmæssigt