Vejledning til VVS-installatør

Det er vigtigt at sikre at vand fra vandinstallationen ikke løber tilbage i vandværkets ledningsnet og giver forurening. Det er meget vigtigt for Vindeby Vandforsyning at tilbageløbssikringen bliver overholdt.

Dette er særligt relevant for private forbrugere, især hvis ejendommen har pool, regnvandsanlæg eller husdyrhold. Her skal tilbageløbssikringen kontrolleres hvert år. 

Vejledning til autoriserede VVS-installatører
Herunder finder du relevante informationer du skal bruge, når du installerer tilbageløbssikringer.

Detaljeret vejledning til autoriserede VVS-installatører om tilbageløbssikringer

Kan udløse en stor regning, hvis uheldet er ude.
Lovgivningen på området er ikke ny, men på trods af det oplever vi at langt fra alle installationer er korrekt sikret. Dermed er vores drikkevand og ejers økonomi i fare.

Forurening fra ejendommen er alene ejerens ansvar og derfor opfordrer vi på det kraftigste til at få tjekket, om i har den korrekte tilbagestrømningssssikring. Vandværket vejleder gerne, hvis der er behov for det. Vær dog opmærksom på, at det er ejeren der skal betale og sørge for installation af korrekt sikring.
 

Hvilken tilbageløbssikring er den korrekte?
Du skal kontakte din autoriserede VVS-installatør, som ved, hvilke normer, din tilbageløbssikring hører ind under. 

Tilbageløbssikringen skal placeres umiddelbart før det forurenende medie, og tilbageløbssikringens type er afhængig af hvilke kemiske stoffer, bakterier eller virus, der håndteres inde på installation.

Tilbageløbssikringer er inddelt i kategorier fra 1-5, og de bruges til forskellige formål afhængigt af hvor farligt det der forgår inde på installationen er.

Vindeby Vandforsyning, pålægger ejer af vand installationer, at der monteres en DS 1717 kontrollerbar kontraventil ved vandmåleren.

 


Her kan du finde mere information om sikring mod tilbagestrømning til drikkevandssystemet:

  • DS 439 Norm for vandinstallationer

  • DS/EN 1717 Sikring mod forurening af drikkevand i vandinstallationer samt generelle krav til tilbagestrømningssikring

  • Bygningsreglementet skal altid følges

Er du i tvivl, om du fx skal vælge kategori 2 eller 3, skal du altid vælge den højeste kategori, altså en kategori 3- sikring.

På side 70 i Rørcenteranvisning 015 finder du et vedligeholdelsesskema, der er udarbejdet med henblik på ventiler til tilbagestrømssikring.

Det er vigtigt, at du udfylder dette skema, og at ventilen i fremtiden bliver vedligeholdt og serviceret!