Generalforsamling

Ønsker du mere indgående information, så er du velkommen til at henvende dig til vandværket.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Torsdag den 18. april 2024 kl. 19.00 på Bregninge Mølle.

Dagsorden i følge vedtægterne:

1 Valg af dirigent.

2 Valg af stemmetæller.

3 Bestyrelsens beretning.

4 Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

5 Valg af medlemmer til bestyrelsen.

6 Valg af suppleanter til bestyrelsen.

7 Valg af godkendt revisionsselskab for det kommende år.

8 Behandling af indkommende forslag.

9 Eventuelt.

 

Ordinær generalforsamling
Torsdag den 27. april 2023

Referat af generalforsamling 2023

 

Ekstraordinær generalforsamling
Onsdag den 4. maj 2022

Referat af ekstraordinær generalforsamling 2022

 

Ordinær generalforsamling
Onsdag den 20. april 2022

Referat af generalforsamling 2022

 

Ordinær generalforsamling
Mandag den 31. maj 2021

Referat af generalforsamlingen 2021