Generalforsamling

Her kan du læse uddrag fra vores seneste generalforsamlinger. Ønsker du mere indgående information, så er du velkommen til at henvende dig til vandværket.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Tirsdag den 25. august 2020 kl. 19.00 på Bregninge Mølle.

Dagsorden, jf. vedtægternes § 10:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
 4. Udtræden af benchmarking. Ændret lovgivning, giver mulighed for udtræden. Se bilag herunder:

  Orientering til forbrugerne vedr. udtræden

  Orientering til forbrugerne vedr. udtræden - udvidet

 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
  Jens Sørensen- Troense Valgområde.
  Leon Sørensen- Vindeby Valgområde.
  Jacob T Davidsen- Vindeby Valgområde, genopstiller ikke.
 6. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 7. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.
 8. Behandling af indkomne forslag
 9. Eventuelt

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

- forudsat godkendelse af udtræden af Benchmarking.

Tirsdag den 15. september 2020 kl. 17.30 på vandforsyningens kontor.

Dagsorden.

 1. Valg af dirigent.
 2. Godkendelse af udtræden af Benchmarking. 
 3. Eventuelt.