Vores verden

Velkommen til Vindeby Vandforsyning.

Vi vil gerne vise dig hvad der sker med dit vand, helt fra vi pumper det op fra grundvandet til det ender som drikkevand i din vandhane.

Der er mange regler og retningslinjer vi skal følge, når vi behandler dit vand. Det betyder f.eks. at vi arbejder med hygiejnezoner, hvor det er et krav at medarbejderen har gennemført hygiejnekurser.

 • Først pumper vi råvandet op fra grundvandet. Det gør vi fra en af vores boringer ude i indvindingsområdet. Indvindingsområdet/ Ledningsnettet finder du her.
 • Et filter på den nederste del af forerøret (forerøret sikrer at boringen ikke falder sammen og det sikrer at vandet kun hentes fra det ønskede lag i jorden), sikrer at der ikke kommer sand med op fra grundvandet.

 • Det er vigtigt at vi ikke pumper for hårdt i boringerne, for så risikerer vi at få pesticider, salte og andet godt med op. 
 • Vi har et SRO computerprogram på en tablet, så driftsmedarbejderen kan holde øje med boringen og styre den overalt – smart ikke? (SRO = System til Styring, Regulering og Overvågning af vandværket)
 • Vandet transporteres til vandværket i rørledninger under jorden.
 • Vidste du at vand med ilt også smager bedre?
 • Under iltningen frigives jern og mangan. Det bliver til flager og grums som opfanges i lukkede sandfiltrene i vores store tanke. 
 • Vidste du at et filter består af sandkorn i flere størrelser?

 • Vandet opbevares så i rent-vands-tanke indtil det skal ud til forbrugeren.

 • Vandværket er opdelt i hygiejne zoner, hvor nogle zoner kun er for personale med særlige cetifikater. Samme hygiejne konceptet, gælder ved arbejde på ledningsnet / brud osv.

 • Når vandet skal ud til forbrugeren, har vi 4 pumper, som vi bruger til at justere trykket i forsyningsområdet alt efter forbruget.

 • Vi har en række fødevareproducerende virksomheder, som slagter/bager og restauranter, hotel, campingpladser, bryggeri, børnehaver, skole m.m. De er alle følsomme forbrugere, der har brug for vand.

 • For at sikre at vandledningerne er rene laver vi returskyl af og til. Dette er lidt specielt fordi vi har et lukket system. Fordi vi ikke kan se om vandet er klart, tager vi en masse prøver som viser os om vandets kvalitet er i orden før vi sender vandet ud til dig.

 • I fældningsbassinet bundfældes jern og mangan og kan på den måde blive fjernet fra skyllevandet. Resten af skyllevandet bruges ikke, men bliver ledt ud til et vandløb eller i kloak. Det bundfældede jern og mangan bliver samlet op af en slamsuger og kørt på losseplads.

På Vindeby Vandforsyning går vi meget op i at der skal være rent og pænt. Vand er jo noget vi alle sammen drikker og kommer i vores mad. Og derfor skal hygiejnen altid være i orden. Dette sikrer vi bl.a. med vandprøver og du kan læse mere om hvordan vi sikrer vores vandkvalitet her.