Vandspild

Det er vandværket man ringer til, hvis der går hul på et rør et eller andet sted ude i forsyningsområdet. Vi vil hurtigt sørge for at lukke for vandet. Som forbruger skal man naturligvis også holde øje med vandspild på privat grund.

  • Hvis det er muligt skal du straks lukke for vandtilførslen hen til ledningsbruddet.
  • Ring til vandværket på tlf. 62 22 64 30.
  • Vi fejlsøger og udbedrer skaden hurtigst muligt og til gene for færrest mulige forbrugere.
  • Ved et ledningsbrud informerer vi med driftsmeddelelser her på hjemmesiden.
  • Vand koster penge – meget vand koster mange penge, så jo hurtigere vi får udbedret fejlen jo mindre bliver regningen. Både for dig som forbruger og for hele vandværket.

 

HAR DU HAFT ET BRUD? SÅDAN SØGER DU REFUSION
Er uheldet ude, og du har haft et stort vandforbrug på grund af en lækage, kan du i visse situationer søge om refusion. Du kan både søge refusion for selve vandet (vandpris og vandafgift) og for spildevand (vandafledningsbidrag eller statsafgift).

Afløbsafgiften skal du søge om hos Vand og Affald i Svendborg. Vindeby Vandforsyning, håndterer alene vandforbruget, ikke afløbsafgiften.

Kun ét år tilbage
Der gives kun refusion ét år tilbage. Refusionen finder som udgangspunkt sted i forbindelse med årsafregningen. Send gerne din ansøgning, så snart skaden er udbedret.

Husk at reparere din skade, når du bliver opmærksom på den. 

Hvordan beregnes refusionen?
Refusionen beregnes ved, at vi vurderer dit merforbrug ud fra dit normale forbrug. Af merforbruget fratrækkes en selvrisiko – for vand på 300 m3, og for spildevand på 25 m3.

Sådan gør du
Du og din VVS-installatør udfylder ansøgningsskemaet, som du finder her:

Ansøgningsskema til eftergivelse af vandafgift

Ansøgningsskema med dokumentation – foto og/eller tegning af brud og en kopi af faktura fra VVS-installatør – sendes til [email protected]

Evt. besigtigelse
Vi kan vælge at besigtige skaden for at sikre bedst muligt grundlag for at behandle ansøgningen.