Intern overvågning

For at sikre at vore forbrugere ikke kommer til at betale højere takster end hvad rimeligt er, skal alle aftaler indgås på markedsvilkår og alle aftaler skal foreligge skriftligt på aftaletidspunktet. 

Du kan få mere information om vores interne overvågningsprogram ved at henvende dig på vandværket.