Vandkvalitet

Vindeby Vand, udtager mange vandprøver over et år. Drikkevandsprøver, udtages flere steder, og er fastlagt i et kontrolprogram.

Der udtages prøver inde i forbrugerens installation, hvor der udtages en drikkevandprøve, uden at vandhanen er skyllet ud. Dvs. uden at der er brugt vand først. Typisk er det fra køkkenhanen. Denne prøve, kaldes Tapprøve. Den viser, om der er en påvirkning af drikkevandet, fra forbrugerens installation.

Samme sted, udtages en prøve, efter at vandet har løbet i 5 min. Denne prøve kaldes Flush prøve. Den skal vise, hvad vandkvaliteten er på drikkevandet, når det kommer fra hovedledningen, og ind i huset.

Vindeby Vand, udtager samtidig en kontrol prøve på vandværket, ved afgang vandværk. Den skal vise kvaliteten af det vand, der leveres til nettet.

Sammenligning af disse tre prøver, viser om der er påvirkning i ledningsnettet, i forbrugeres jordledning eller i forbrugerens installation.

Flere steder på ledningsnettet, er der installeret prøvehaner, hvor der kan udtages ledningsprøver.

Ud over disse prøver, tages jævnligt boringskontrol prøver, der viser, hvilken råvands kvalitet vi modtager fra boringerne.

Ved arbejde med boringer, pumper, råvands ledninger osv., udtages prøver for Kim og Coli, inden vi igangsætter anlægget igen.

Ud over disse prøver, udtages jævnligt prøver for alle kendte pesticider. Alle prøver kan ses på hjemmesiden.

Alt dette, for at sikre, at vi leverer det bedst mulige vand til vores forbruger.

Du kan læse mere om hvordan du læser en vandanalyse her

Du kan se resultaterne af de seneste vandprøver herunder: 

12.08.2020 - Drikkevand - Gruppe A parametre - Ledningsnet

12.08.2020 - Drikkevand - Gruppe A parametre

12.08.2020 - Drikkevand - Mikrobiologisk kontrol

09.06.2020 - Råvand - Boringskontrol

01.05.2020 - Drikkevand - Andet 2

01.05.2020 - Drikkevand - Andet

27.04.2020 - Drikkevand - Gruppe A parametre 2

27.04.2020 - Drikkevand - Gruppe A parametre

27.04.2020 - Drikkevand - Mikrobiologisk kontrol 2

27.04.2020 - Drikkevand - Mikrobiologisk kontrol

09.03.2020 - Råvand - Boringskontrol - Boring 9

20.02.2020 - Drikkevand - Gruppe A + B parametre

20.02.2020 - Råvand - Boringskontrol

20.02.2020 - Drikkevand - Mikrobiologisk kontrol 2

20.02.2020 - Drikkevand - Mikrobiologisk kontrol

20.02.2020 - Drikkevand, ledningsnet - Gruppe A parametre

03.12.2019 - Råvand - Andet

15.11.2019 - Drikkevand - Gruppe A parametre 2

15.11.2019 - Drikkevand - Mikrobiologisk kontrol

15.11.2019 - Drikkevand - Gruppe A parametre

17.09.2019 - Drikkevand - Mikrobiologisk kontrol 2

17.09.2019 - Drikkevand, ledningsnet - Mikrobiologisk kontrol 2

17.09.2019 - Drikkevand, ledningsnet - Mikrobiologisk kontrol

17.09.2019 - Drikkevand - Mikrobiologisk kontrol

06.09.2019 - Drikkevand - Mikrobiologisk kontrol 2

06.09.2019 - Drikkevand - Mikrobiologisk kontrol

29.08.2019 - Drikkevand - Gruppe A parametre 2

29.08.2019 - Drikkevand - Gruppe A parametre (revideret rapport)

29.08.2019 - Drikkevand - Mikrobiologisk kontrol, trykforøger

29.08.2019 - Drikkevand - Mikrobiologisk kontrol, vandværk

29.08.2019 - Drikkevand - Gruppe A parametre

20.06.2019 - Råvand - Gruppe B parametre - Boring 3

20.06.2019 - Råvand - Gruppe B parametre - Boring 4

20.06.2019 - Råvand - Gruppe B parametre - Boring 8

20.06.2019 - Råvand - Gruppe B parametre - Boring 5

20.06.2019 - Råvand - Boringskontrol - Boring 9

20.06.2019 - Råvand - Gruppe B parametre - Boring 6

08.05.2019 - Drikkevand - Gruppe B parametre

24.04.2019 - Drikkevand - Gruppe A + B parametre

24.04.2019 - Råvand - Andet

24.04.2019 - Drikkevand - Gruppe A parametre

24.04.2019 - Drikkevand - Mikrobiologisk kontrol

06.02.2019 - Drikkevand - Mikrobiologisk kontrol

29.01.2019 - Drikkevand, Ledningsnet - Gruppe A parametre

29.01.2019 - Drikkevand - Gruppe A parametre

20.12.2018 - Drikkevand - Mikrobiologisk kontrol

20.12.2018 - Drikkevand - Gruppe A parametre

20.12.2018 - Drikkevand, ledningsnet - Gruppe A parametre

10.10.2018 - Drikkevand, vandværk - Pesticidkontrol

18.09.2018 - Drikkevand - Andet

04.09.2018 - Drikkevand - Gruppe A + B parametre

04.09.2018 - Råvand - Boringskontrol

04.09.2018 - Råvand - Kontrol af org. mikroforureninger 5

04.09.2018 - Råvand - Kontrol af org. mikroforureninger 4

04.09.2018 - Råvand - Kontrol af org. mikroforureninger 3

04.09.2018 - Drikkevand - Gruppe A parametre

04.09.2018 - Råvand - Kontrol af org. mikroforureninger 2

04.09.2018 - Råvand - Kontrol af org. mikroforureninger

28.08.2018 - Drikkevandskontrol - Pesticidkontrol (DMS)

28.07.2018 - Råvandskontrol - Mikrobiologisk kontrol 

23.04.2018 - Råvandskontrol - Pesticidkontrol Boring 8

23.04.2018 - Råvandskontrol - Pesticidkontrol Boring 5

20.04.2018 - Råvand - Boringskontrol Boring 5

20.04.2018 - Drikkevand - Mikroforurening

19.04.2018 - Råvandskontrol - Boringskontrol Boring 8

16.04.2018 - Råvandskontrol -Mikroforurening Boring 3

16.04.2018 - Råvandskontrol -Mikroforurening Boring 4

16.04.2018 - Råvandskontrol - Mikroforurening Boring 6

16.04.2018 - Råvandskontrol - Mikroforuerening Boring 9

22.01.2018 - Drikkevand - Normal kontrol

22.01.2018 - Drikkevand - Begrænset kontrol + uorg. sporstoffer

22.11.2017 - Drikkevand, Ledningsnet - Begrænset kontrol

23.10.2017 - Drikkevand - Andet

10.08.2017 - Drikkevand - udvidet kontrol + org. mikroforurening

10.08.2017 - Drikkevand, Ledningsnet - Begrænset kontrol

17.05.2017 - Drikkevand, Ledningsnet - Begrænset kontrol

06.02.2017 - Drikkevand - Normal kontrol

09.08.2016 - Drikkevand - Begrænset kontrol

02.05.2016 - Råvand - Boringskontrol

02.05.2016 - Drikkevand - Begrænset kontrol

03.02.2016 - Drikkevand - Normal kontrol

31.08.2015 - Drikkevand - Begrænset kontrol

06.05.2015 - Råvand - Andet

06.05.2015 - Drikkevand - Begrænset kontrol