Presse

Ændret vandforsyning på Tåsinge. - 03.10.2023

Vandforsyningen på Tåsinge får ny struktur. Når den nye vandforsyningsplan for Svendborg Kommune er godkendt i starten af 2024, er det planen, at der kun vil være to vandværker på Tåsinge – Vindeby Vand og Bjerreby Vandværk – som forsyner hele øen med drikkevand.

Vandkunder hos Vand og Affald vil inden længe skifte vandværk. Vand og Affald lukker sine to vandværker på Tåsinge, og kunderne overdrages til enten Vindeby Vand eller Bjerreby Vandværk.

Bor man i det område, som i dag forsynes af Landet Vandværk, vil man fremover høre under Vindeby Vand.

Bor man i Vemmenæs eller på Stenodden, vil man fremover høre under Bjerreby Vandværk.

Beboerne i Vemmenæs og på Stenodden har dog fået en smagsprøve på den nye vandforsyning, da de på grund af udfordringer med Stenodden Vandværk er blevet forsynet med vand fra Bjerreby Vandværk siden 2019.

Desuden har beboere i dele af Strammelse samt området omkring og syd for Vornæs Skov fået en smagsprøve på vandet fra Vindeby Vand, da de i en længere årrække har været forsynet med vand fra Vindeby Vand.

Vandprisen stort set den samme.

Ændringerne forventes at træde i kraft i starten af 2024, og som forbruger vil man ikke mærke nogen ændringer på sin vandforsyning, ligesom der heller ikke er de store forskelle på vandprisen mellem de forskellige vandværker.

Bruger man 130 m3 vand årligt, vil man (i 2023-takster) kunne se frem til en årlig prisændring fra 3260 kr. hos Vand og Affald til 3516 kr. hos Vindeby Vand og 3417 kr. hos Bjerreby Vandværk. 

God tilfredshed hos alle parter.

Både Bjerreby Vandværk, Vindeby Vand og Vand og Affald er meget tilfredse med løsningen, som både vil være samfundsøkonomisk god og sænke energiforbruget, i og med at al drikkevandet på Tåsinge fremover produceres på to vandværker fremfor fire.

Fakta

  • Er man i dag kunde hos Vand og affald og bor i det område, som forsynes af Landet Vandværk vil man fremover høre under Vindeby Vand
  • Bor man i Vemmenæs eller på Stenodden, vil man fremover høre under Bjerreby Vandværk.
  • Alle berørte forbrugere får direkte besked via e-boks eller pr. brev.
  • På de to billeder kan man se, hvordan vandforsyningen på Tåsinge ser ud i dag og i fremtiden.
  • Ændringerne af vandforsyningen på Tåsinge afhænger af den endelige godkendelse af den nye Vandforsyningsplan for Svendborg Kommune, som behandles i Kommunalbestyrelsen i oktober 2023, og som efter en høringsperiode i november-december 2023, forventes godkendt i starten af 2024.

 

Vand i en Corona-tid: Covid-19 smitter ikke gennem drikkevand - 16.04.2020

Drik blot rigeligt med vand fra hanen – Covid-19 smitter ikke gennem drikkevandet. Det er budskabet til forbrugerne ved Vindeby Vandforsyning på Tåsinge.

Corona-virus kan ikke formere sig uden for menneskets celler, og derfor kan virus ikke overleve i drikkevandet. Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at risikoen for smittespredning gennem drikkevandet er minimal.

”På vandværkerne, der er at betragte som fødevareproducerende virksomheder, er der altid fokus på at holde en meget høj hygiejne, og man er på vagt overfor alle udefrakommende forhold, så som bakteriologiske fare og coli-bakterier”, siger driftsleder Jacob Tjørntved Davidsen.

På Vindeby Vandforsyning har man taget ekstra forholdsholdregler for at sikre både medarbejdere og forbrugere mod smittespredning.

”Vi udskifter pt. ikke vandmålere hos vores ca. 2.000 forbrugere, og vi udfører kun nødvendigt vedligeholdsarbejde på ledningsnettet. Ligesom vi ikke tager vandprøver i private hjem. Vandprøver tages udelukkende i vandværkets egne anlæg. Man kan være helt tryg ved vores drikkevand”.

- Artikel fra Danske Vandværkers hjemmeside www.danskevv.dk 16.04.2020

 

 

Debat: Små og store vandværker. - 20.03.2020

Debatindlæg af Jacob Tjørntved Davidsen, driftsleder Vindeby Vandforsyning.

Jeg har med interesse læst Lars Bonderup Bjørn`s indlæg i FAA den 18. marts 2020. I indlægget påstår Lars Bonderup Bjørn, at større vandforsyninger er mere sikre, end mindre.

Det må siges at være noget af en påstand. Bare det forhold, at når en større vandforsyning oplever forureninger, er det mange flere forbrugere, der bliver berørt.

At større vandforsyninger almindeligvis har større ledningsnet, og dermed større risici for ledningsforurening, er et faktum.

Taler vi om effektivitet, har vismandsrapporten på området, vist, at de forbrugerejede (private vandværker) er 15 til 20% mere effektive end de meget store vandforsyninger.

Vandværker driftes efter et lovgivet princip ”Hvile i sig selv”. Dvs. at man driver vandværk/vandforsyning, ikke bank. Der må ikke opspares midler, større, end det der er behov for til at drive vandforsyningen.

For at regulere og forholde sig til dette, er der indført en målestoks regulering, Benchmarking, for alle Vandværker over udpumpet 200.000 m3 nu reguleret til 800,000 m3 udpumpet.

De værker, der ligger under denne udpumpnings mængde, har typisk et lavt antal forbrugere og udpumpning. Typisk er de beliggende langt fra øvrige vandforsyninger. De er dog omfattet af samme drikkevandsbekendtgørelse som alle andre vandforsyninger i Danmark.

Påstanden om at et krav om samme drikkevandssikkerhed for større og små, er afhængig af et økonomisk hensyn er noget vrøvl.

Drikkevandsbekendtgørelsen, altså statens krav til kvalitet i drikkevand, gælder for alle vandforsyninger, herunder kvalitetskrav, EU-krav til pesticider osv. Samme regler for alle vandforsyninger, samme krav til vandkvaliteten.

Mht. vandprøver, er dette fastlagt i drikkevandsbekendtgørelsen. Dvs. landets love. Det overholder de mindre vandforsyninger naturligvis. Større udpumpning, flere prøver, sådan er det lovgivet.

Herudover, er der rigtig mange værker, der udtager mange flere prøver, end lovgivningen ønsker, både for sikkerhed, og af driftsmæssige årsager.

LBB beskriver, at der er større faglighed i de større selskaber. Det er da nok rigtigt, men jeg vil tro alle vores rådgiver vil blive kede af den påstand.

Store nationale ingeniører selskaber, bruges i vidt omfang af de 2000 forbrugerejede mindre selskaber. Man behøver ikke have egne ingeniør ansat, det er en opgave mange firmaer tilbyder i Danmark. Danmark er faktisk kendt for at kunne yde denne viden i hele verden.

Både for de store og små vandselskaber, er der nogen, der gør det beder end andre.

I de mindre, dem vi i daglig tale kalder private vandværker, dvs. Andels og I/S selskaber, kan man tage stilling til dette, og påvirker på generalforsamlingen hvert år, det er direkte demokrati.

Der er i øvrigt mange steder i Danmark, et rigtig godt samarbejde mellem de mindre og de større selskaber. Dvs mindre forbrug ejede og de større reelt ejet af kommunerne.

I Vindeby Vand, har vi et udmærket samarbejde, både med lokale private vandværker, og med den kommunale vandforsyning.

Det ville klæde EWII`s direktør, at indlede og udbygge sådant et samarbejde, derved fik han også et indblik i en vandforsynings struktur, der arbejder benhårdt på at sikre rent vand til alle forbruger,e og fremtidssikre vandforsyningen i fremtiden.

Nu er alle forbrugerejede vandselskaber ikke en lille rød bygning, langt uden for landsbyen.

Hvis dette ikke er gået op for Lars Bonderup Bjørn, inviter jeg gerne på en kop kaffe på vores vandforsyning. Vi er aldrig kede af at komme hjem og se vores eget anlæg. Det er vi stolte af, og vi levere noget af Danmarks bedste vand. 32 år i branchen, har lært mig, at den her debat, om stor og små altid vil være der, fra de større selskaber.

Der er et evigt ekspansionsønske fra de større selskaber. Det er ikke staten, der ønsker dette, de ønsker kun, at vi alle tager vores ansvar alvorligt, og gør vores ypperste, for at leverer godt vand, sikkert og ansvarligt. Det er lige netop det de forbrugerejede selskaber gør.

Du ringer bare, Lars Bonderup Bjørn, så tager vi en samtale om drikkevand.

- Artikel fra Danske Vandværkers hjemmeside www.danskevv.dk 30.03.2020

 

Hvad hjælper det, at der ikke er græs mellem fliserne i indkørslen, hvis du ikke kan drikke dit vand direkte fra vandhanen.  - 14.10.2019
Igennem lang tid, har vi, der arbejder med drikkevand, modtaget det ene påbud efter det andet, om udtagning af vandprøver for nye midler, fundet rundt om i Danmark.

Vi har lært ord og stoffer at kende, som DMS og mange andre. Stoffer, der som udgangspunkt er godkendt til brug i Danmark.

Senest er der stillet et stort spørgsmålstegn ved brugen af Raundup, hvor det aktive stof i midlet er Glyfosat.

Miljøministeriet udfærdiger en rapport i 2008, nr. 1163. Heraf fremgår, at alene på Sydsjælland, var der fund i 38 anlæg i perioden 2001/2002.

Fundne er sket i det øver lag, og ikke i det primære grundvandsmagasin. Rapporten siger også, at hvis der er revner eller sprækker i jord/lerlag, komme forureningen til grundvandet.

Det giver anledning til meget store bekymringer, ikke kun i Danmark, men også i mange andre lande.

I USA er der kæmpe erstatningskrav mod producenterne, Østrig har forbudt brugen af Raundup, Tyskland er på vej til det samme.

Lad tvivlen komme vores grundvand til gode, og lad os sikre os, og følge Mærsk Møllers ord: Intet tab bør ramme os, som kan undgås ved rettidig omhu”.

Derfor, hvis vi vil være sikre på, stadig om 50 eller 100 år, at kunne drikke vores vand, direkte fra vandhane, så lad os sikre vores grundvand.

Det er der nu mulighed for, ved at støtte op, om et borgerforslag, om forbud mod Raundup.

Har du lyst til at bakke op om forslaget, kan det findes på folketingets hjemmeside.:

https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-03079

Husk, du bor ovenpå dit drikkevand.

Hvad hjælper det? - Artikel fra Fyns amts avis 14.10.2019

 

Rent vand på Tåsinge - 11.07.2019

Vindeby Vand, har foretaget undersøgelser i alle boringer, for alle kendte midler, herunder Chlorothalonil-amidsulfonsyre.

Alle prøver er rene, og viser, at den langsigtede strategi, der for 10 år siden, betød at der på begge sider af vandskellet over Tåsinge, blev etableret nye kildepladser, har båret frugt.

Alt drikkevand, leveret fra Vindeby Vand, er helt rent.

Vindeby Vand, forsyner ca. 2000 forbruger med 220,000 m3 vand årligt.

Forsyningen sker vha. 6 boringer, der nu alle er testet.

Forsyningsområdet dækker bla.  Vindeby, Troense, Bregninge, Gyldenmosen, Knudsbølle og Bjernemark By.

Vindeby Vand, arbejder fortsat intens med grundvandssikring, bla. skovrejsning.

 

Ingen sprøjtegift i Vindebys vand - Artikel fra Fyns Amts avis 29.08.2018

Vindeby Vand finder ingen spor af udskældt pesticid - Artikel fra Radio Diablo 02.11.2017

Drej på hanen, og det fosser ud - Artikel fra Tøsingen Februar 2016
 

Vindeby Vandforsyning opkøber jord - Artikel fra Ugeavisen Svendborg 12.05.2010
 

Videregående vandbehandling i Vindeby - om erfaring med kulfilter - 21.05.2003