Presse

Hvad hjælper det, at der ikke er græs mellem fliserne i indkørslen, hvis du ikke kan drikke dit vand direkte fra vandhanen.  - 14.10.2019
Igennem lang tid, har vi, der arbejder med drikkevand, modtaget det ene påbud efter det andet, om udtagning af vandprøver for nye midler, fundet rundt om i Danmark.

Vi har lært ord og stoffer at kende, som DMS og mange andre. Stoffer, der som udgangspunkt er godkendt til brug i Danmark.

Senest er der stillet et stort spørgsmålstegn ved brugen af Raundup, hvor det aktive stof i midlet er Glyfosat.

Miljøministeriet udfærdiger en rapport i 2008, nr. 1163. Heraf fremgår, at alene på Sydsjælland, var der fund i 38 anlæg i perioden 2001/2002.

Fundne er sket i det øver lag, og ikke i det primære grundvandsmagasin. Rapporten siger også, at hvis der er revner eller sprækker i jord/lerlag, komme forureningen til grundvandet.

Det giver anledning til meget store bekymringer, ikke kun i Danmark, men også i mange andre lande.

I USA er der kæmpe erstatningskrav mod producenterne, Østrig har forbudt brugen af Raundup, Tyskland er på vej til det samme.

Lad tvivlen komme vores grundvand til gode, og lad os sikre os, og følge Mærsk Møllers ord: Intet tab bør ramme os, som kan undgås ved rettidig omhu”.

Derfor, hvis vi vil være sikre på, stadig om 50 eller 100 år, at kunne drikke vores vand, direkte fra vandhane, så lad os sikre vores grundvand.

Det er der nu mulighed for, ved at støtte op, om et borgerforslag, om forbud mod Raundup.

Har du lyst til at bakke op om forslaget, kan det findes på folketingets hjemmeside.:

https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-03079

Husk, du bor ovenpå dit drikkevand.

Hvad hjælper det? - Artikel fra Fyns amts avis 14.10.2019

 

Rent vand på Tåsinge - 11.07.2019

Vindeby Vand, har foretaget undersøgelser i alle boringer, for alle kendte midler, herunder Chlorothalonil-amidsulfonsyre.

Alle prøver er rene, og viser, at den langsigtede strategi, der for 10 år siden, betød at der på begge sider af vandskellet over Tåsinge, blev etableret nye kildepladser, har båret frugt.

Alt drikkevand, leveret fra Vindeby Vand, er helt rent.

Vindeby Vand, forsyner ca. 2000 forbruger med 220,000 m3 vand årligt.

Forsyningen sker vha. 6 boringer, der nu alle er testet.

Forsyningsområdet dækker bla.  Vindeby, Troense, Bregninge, Gyldenmosen, Knudsbølle og Bjernemark By.

Vindeby Vand, arbejder fortsat intens med grundvandssikring, bla. skovrejsning.

 

Ingen sprøjtegift i Vindebys vand - Artikel fra Fyns Amts avis 29.08.2018

Vindeby Vand finder ingen spor af udskældt pesticid - Artikel fra Radio Diablo 02.11.2017

Drej på hanen, og det fosser ud - Artikel fra Tøsingen Februar 2016
 

Vindeby Vandforsyning opkøber jord - Artikel fra Ugeavisen Svendborg 12.05.2010
 

Videregående vandbehandling i Vindeby - om erfaring med kulfilter - 21.05.2003