Regulativ

Vindeby Vandværks regulativ pr. 1. september 2023

 

Regulativet indeholder bestemmelser om:

  • Vedligeholdelse af ledninger. 
  • Grundejers ansvar på egen grund. 
  • Målere. 
  • Takstprincipper. 
  • Betaling og lukke ret.