Regulativ

Regulativet indeholder bestemmelser om:

  • Vedligeholdelse af ledninger. 
  • Grundejers ansvar på egen grund. 
  • Målere. 
  • Takstprincipper. 
  • Betaling og lukke ret.

Se regulativet her