Vindeby Vandforsyning er...

Vindeby Vandforsyning er Svendborg Kommunes største forbrugerejede Vandforsyning, målt i forbruger. Årligt udpumpes der mere end 230.000 m3 vand for i et forsyningsområde med 2.000 husstande på Tåsinge skal der jo lidt til.

Ledningsnettet består af ca. 128 km. Ledningsnet, og over 10 km råvandsledning.

Vi tager årligt en lang række vandanalyser for at sikre kvaliteten af dit drikkevand og det kan du læse meget mere om her.