Generalforsamling

Her kan du læse uddrag fra vores seneste generalforsamlinger. Ønsker du mere indgående information, så er du velkommen til at henvende dig til vandværket.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

AFLYST - NY DATO FØLGER SENERE

Dagsorden, jf. vedtægternes § 10:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
 4. Udtræden af benchmarking. Ændret lovgivning, giver mulighed for udtræden.
 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
  Jens Sørensen- Troense Valgområde.
  Leon Sørensen- Vindeby Valgområde.
  Jacob T Davidsen- Vindeby Valgområde, genopstiller ikke.
 6. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 7. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.
 8. Behandling af indkomne forslag

 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

- forudsat godkendelse af udtræden af Benchmarking.

AFLYST - NY DATO FØLGER SENERE

Dagsorden.

 1. Valg af dirigent.
 2. Godkendelse af udtræden af Benchmarking.