Bestyrelsen

Bestyrelsens opgaver og ansvar:

Bestyrelsen arbejder for den bedst mulige drift af vandværket og en god prioritering af alle ressourcer. Naturligvis i overensstemmelse med lovgivningen på området. Bestyrelsen er valgt af andelshaverne og agerer derfor på deres vegne.


Opgavelisten omfatter blandt andet:

  • Arbejder efter vedtægterne

  • Udarbejdelse af forretningsprotokol i forbindelse med bestyrelsesmøder

  • Afholdelse af generalforsamling i overensstemmelse med vedtægterne

  • Sikring af en forsvarlig drift af vandværket
     
  • Sikre at gældende lovgivning overholdes

Jacob Tjørntved Davidsen
Formand
jtd@vindebyvand.dk
Mogens Dyhr
Næstformand
md@vindebyvand.dk
Leon Sørensen
Bestyrelsesmedlem
ls@vindebyvand.dk
Niels Hansen
Bestyrelsesmedlem
nh@vindebyvand.dk
Steen Jørgensen
Bestyrelsesmedlem
sj@vindebyvand.dk
Jens Sørensen
Bestyrelsesmedlem
js@vindebyvand.dk
Lars Bo Jensen
Bestyrelsesmedlem
lbj@vindebyvand.dk
BESTYRELSES-LOG IN
Kun for medlemmer af bestyrelsen
INTERN POST-SYSTEM
Kun for personalet på Vindeby Vandforsyning