Det mener Vindeby Vandforsyning om...

Blødgøring af vort drikkevand

Vindeby Vand, har ikke aktuelle planer om central blødgøring af drikkevandet.

Vandet hårdhed er 17, hvor den, f.eks. i hovedstadsområdet, er over 24 og nogle steder helt oppe på 29.

Vi anerkender, at der er forbruger, der ønsker en anden hårdhed, samtidig er der forbruger, der ikke ønsker en videregående behandling af drikkevandet, men ønsker det naturlige drikkevand.

Ved en central blødgøring af drikkevandet, vil der kun være en mindre reduktion af hårdheden, antagelig til 15.

Samtidig vil det kræve en væsentlig mængde kemikalier, og en meget kompliceret behandlingsmetode, samt en meget dyr installation.

Etablering af centralt blødgøringsanlæg, vil øge vandprisen, og give et væsentlig øget driftsforbrug, og kemikalieforbrug. På den baggrund, finder vi det ikke pt. relevant at foretage en sådan installation.

Vi følger løbende udviklingen på området, som med andre vandforsyningsforhold.