Døgnvagt 62 22 64 30

Driftstatus:

Takstblad for forbrugsafgifter:

I henhold til regulativ og vedtægter for Vindeby Vandforsyning a.m.b.a., er følgende takster gældende fra
1. jan. 2018. Taksterne er godkendte af Svendborg Byråd.

Tilslutningsbidrag:

For tilslutning af en boligenhed til og med stophanen betales et tilslutningsbidrag til Vandforsyningen, bestående af et anlægsbidrag og et stikledningsbidrag.

Ved udstykning betaler udstykkeren hele tilslutningsbidraget, samt stikledningsbidraget. Al nødvendig opgravning for nedlægning og tilslutning af hovedledninger, stophaner og målerbrønde, samt andet nødvendigt udstyr til forsyningen af udstykningen, påhviler udstykkerne. Indbetaling af tilslutningsbidrag m.m. skal være Vandforsyningen i hænde mindst 14 dage før forsyningsarbejdet påbegyndes.

Til brug for beregning af tilslutningsbidrag anvendes nedennævnte faktorer:

Enfamiliehuse/rækkehuse faktor
1,0
Kollegieværelser, etværelses lejligheder,
Kollektivlejligheder, værelser,
Flerværelsesejendomme, pr. værelser
faktor
0,75
Landbrug med landbrugspligt faktor
1,50
Beboelse/sommerhuse/ uden for byzone faktor
1,25
Industri / institutioner (minimum) faktor
1,5

Anden form for tilslutning efter aftale. Byzone er lig med byzone- skilte.

Alle stik fremføres til nærmeste matrikelskel. Videre fremføring efter regning.

Der kræves VA-godkendt målerbrønd ved alle tilslutninger. Målerbrønd max. 1.5 m fra skel. Målerbrønde placeres på ejendommens matrikel, for ejers regning, j.v.f. regulativet, placeringen skal godkendes af Vandforsyningen. Ved ændring eller ny anlæg af stik, skal blanket "Begæring om vand" anvendes. *) I henhold til registrering i BBR.

Alle takster er ekskl. moms.

Anlægsbidrag:

Hovedanlæg
15.000,00 kr.
Ledningsbidrag
6.000,00 kr.
   
I alt ………….
21.000,00 kr.

 

Stikledninger:

40/32 mm. Stikledning
7.500,00 kr.
50 mm. Stikledning
10.000,00 kr.
63 mm. Stikledning
18.000,00 kr.

Stikledninger på 63 mm. tee- indskæres. Forbruger faktureres de faktiske omkostninger ved tee-indskæring, dog ikke opgravning.

For alle stikledninger gælder, at længder over 12 m udføres efter regning. Afbrydelse af stikledning, demontering af anboringer, sker for ejers regning.

For vand leveret gennem vandmåler, betales der efter forbruget samt et årligt abonnement efter målerstørrelse.

1. Vandforbrug
10,00 kr. m³
2. Vandafledning
1,25 kr. m³
3. Vandafgift til staten
7,72 kr. m³
4. Drikkevandsbidrag til staten 0,25 kr. m³
  I alt pr. m3 ekskl. moms
19,21 kr. m³
     
 

Vand aftappet gennem måler fra brandstander el. l.

10,00 kr. m³

(Mindste opkrævning er på 150 kr.)
Hertil takst 2 + 3.

Alle takster er ekskl. moms.

Abonnement pr. år:

Målerstørrelse.
Årligt abonnement.
Måler 1,5 > 2,5 m3.
700,00 kr. pr. år.
Måler 5,0 > 10,0 m3.
1300,00 kr. pr. år.
Måler 15,0 > 25,0 m3.
5350,00 kr. pr. år.
Måler 50,0 m3.
7100,00 kr. pr. år.

Måler med impuls- afg. eller fjernvisnings-
display, tillægges 120,00 kr. / år. Montering af display, efter regning. VVF monter den måler, der passer til forbrug. Forbrugeren opretholder retten til max. ydelse, jf. betalt indskud.

 • Genåbning 700,00 kr.
 • Manglende returnering af selvaflæsningskort. 100,00 kr.
 • Aflæsning af måler for forbruger 450,00 kr.
 • Brydning af plombe på måler 500,00 kr.
 • Tømning af brandstander 350,00 kr.
 • Flyttegebyr [ til og fra ] 100,00 kr.
 • Afprøvning af måler - kostpris.
 • Afbrydelse af hovedledning, pga. fejl i egen Installation. Kostpris, dog højest 1250 kr.
 • Fremsending af ekstra opgørelser, stophane- kort til forbruger/mægler 150,00 kr.
  (Afhentning på kontoret er gratis.)
 • Påvisning af stophaner og jordledninger (max. 1. times indsats på adr.) 450,00 kr.

Rentesats 5% over diskontoen.
Rettidig betaling er lig med forfaldsdato.

Betalingsterminer:

1. rate udsendes medio jan. - betaling 1. feb.
2. rate udsendes medio april - betaling 1. maj.
3. rate udsendes medio aug. - betaling 1. sept.

Første rate indeholder årsopgørelsen for det forgangne år. For meget eller for lidt indbetaling, reguleres i denne indbetaling.

Selvaflæsningskort udsendes medio dec. til aflæsning, senest den 31-12.

 

Særgebyrer (ej momspligtig):

Ikke rettidig indbetaling eller

1. rykker
100,00 kr.
2. rykker
100,00 kr.

Største beløb opkræves, 1. rykker, eller 2. rykkere eller renter.

Vindeby Vandforsyning A.M.B.A.

Jens Munks Vej 2, Vindeby
5700 Svendborg
Email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Kontakt: 6222 6430
Døgnvagt: 6222 6430- 2120 5610

Tåsinge
Søndag
brudte skyer
-2°C
Vind: 3.1 m/s
Nordøst (60°)
Lufttryk: 1035 hpa
Fugtighed: 68 %