Generalforsamling

03/07/2020 - Vindeby Vandforsyning

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Tirsdag den 25. august 2020 kl. 19.00 på Bregninge Mølle.

Dagsorden, jf. vedtægternes § 10:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
 4. Udtræden af benchmarking. Ændret lovgivning, giver mulighed for udtræden. Se bilag herunder:

  Orientering til forbrugerne vedr. udtræden

  Orientering til forbrugerne vedr. udtræden - udvidet

 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
  Jens Sørensen- Troense Valgområde.
  Leon Sørensen- Vindeby Valgområde.
  Jacob T Davidsen- Vindeby Valgområde, genopstiller ikke.
 6. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 7. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.
 8. Behandling af indkomne forslag
 9. Eventuelt

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

- forudsat godkendelse af udtræden af Benchmarking.

Tirsdag den 15. september 2020 kl. 17.30 på vandforsyningens kontor.

Dagsorden.

 1. Valg af dirigent.
 2. Godkendelse af udtræden af Benchmarking. 
 3. Eventuelt.