Tid til at aflæse din vandmåler

Der er et aflæsningskort på vej til dig.

Du kan aflevere din aflæsning frem til den 4. januar 2020. Vi gør opmærksom på at der opkræves et gebyr, hvis din aflæsning kommer for sent.

Brug internettet: Aflever din aflæsning her

Brug telefonnummer 70 26 49 88 og TAST din måleraflæsning

eller aflæsningskortet kan sendes eller afleveres i vores postkasse.

Vi skal stadig have adgang til måleren, f.eks. ved pludseligt opstået behov for eftersyn af vandinstallationen.

Vi gør opmærksom på, at du som forbruger stadig har pligt til at holde øje med forbruget, så vandspild kan minimeres eller helt undgås. Du kan læse mere om vandspild her.

Hvis du har spørgsmål vedr. din aflæsning, så er du velkommen til at kontakte vandværket her.